GNB

Getin Noble Bank – co dalej?

Date4 października 2022

AuthorJakub Bartosiak

29 września 2022 r. Bankowy Fundusz Gwarancyjny wydał decyzję o przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Bank S.A. Restrukturyzacja nastąpi poprzez przeniesienie aktywów GNB do banku tymczasowego („Velobank”), a następnie próbie ich sprzedaży.

Jak wynika z komunikatu BFG, kredyty hipoteczne, denominowane lub indeksowane do walut obcych (CHF, EUR, USD, JPY), są wyłączone z przeniesienia i pozostają w Getin Noble Bank S.A.

Najbliższe dni i tygodnie przyniosą odpowiedź na pytanie czy postępowania sądowe (już trwające i przyszłe) będą toczyć się dalej czy zostaną zawieszone. Zawieszenie może nastąpić na podstawie decyzji BFG lub, o ile będą do tego przesłanki, wskutek ogłoszenia upadłości GNB.

Jeśli sprawy będą kontynuowane, istotna będzie sytuacja finansowa GNB – czy będzie w stanie wypłacać zasądzane na rzecz kredytobiorców kwoty?

Jeśli postępowania będą zawieszone, jak długo będzie trwało zawieszenie? Czy będzie wiązało się z upadłością banku? Czy będzie obejmowało jedynie sprawy o zwrot środków czy również o stwierdzenie nieważności umów kredytowych.

Obecnie wszystkim klientom rekomendujemy powstrzymanie się od dokonywania dalszych płatności na rzecz banku z tytułu umów kredytowych. Zwracamy przy tym uwagę, że może to skutkować negatywną opinią bankową.

Jednocześnie przygotowujemy skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w przedmiocie wszczęcia przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Bank S.A., przeniesienia aktywów do nowego banku oraz pozostawienia kredytów hipotecznych w dotychczasowym banku.

Celem skargi jest uchylenie decyzji BFG lub uzyskanie wyroku ułatwiającego w przyszłości dochodzenie roszczeń od BFG.

Skarga musi zostać złożona najpóźniej w piątek 7 października.

Koszt wniesienia opłaty to 200 opłaty sądowej, 17 zł opłaty skarbowej oraz honorarium kancelarii, o którym Klienci będą informowani indywidualnie.

Inne artykuły