Jakub Bartosiak - Frankowicze powinno walczyć o swoje

Kolejne zabezpieczenie w sprawie frankowej.

Date12 lipca 2021

AuthorJakub Bartosiak

6.07.2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXVIII Wydział, tzw. „frankowy”) wydał postanowienie, którym wstrzymał obowiązek spłaty przez kredytobiorców rat kredytu na czas trwania procesu.

Postanowienie jest zgodne z kształtującą się praktyką tego wydziału.

Zawieszenie spłaty rat pozwala spokojniej oczekiwać na zakończenie, wciąż długotrwałych, procesów.

Sprawę prowadziła mec. Anna Wojdyna.

Inne artykuły