Zabezpieczenie roszczenia wobec Idea Banku – sprzedaż obligacji Get Back.

Date27 listopada 2020

AuthorZespół Kancelarii

Z przyjemnością informujemy, że 20 listopada 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie zabezpieczył roszczenia naszego klienta w sprawie przeciwko Idea Bank S.A.

W przedmiotowym postępowaniu dochodzimy od Idea Bank zapłaty odszkodowania w związku z nabyciem przez klienta obligacji GetBack S.A. za pośrednictwem pozwanego Banku.

Udzielenie zabezpieczenia oznacza, że Sąd uznał roszczenie klienta za uprawdopodobnione już na podstawie informacji zawartych w pierwszym piśmie procesowym.

Sprawę w kancelarii MBM Legal prowadzą adw. Milena Mocarska oraz adw. Jakub Bartosiak.

Inne artykuły