Nasze usługi

Obsługujemy klientów indywidualnych i podmioty gospodarcze. Służymy radą i pomocą w sprawach cywilnych, karnych i administracyjnych.

Specjalizujemy się w sprawach dotyczących kwestii finansowych. Od kilku lat reprezentujemy klientów w sporach z bankami w zakresie tzw. kredytów frankowych, wspieramy także inwestorów indywidualnych w sprawach przeciwko TFI i emitentom obligacji.

W zakresie prawa karnego zajmujemy się także prawem karnym gospodarczym.

Zobacz nasze usługi