O kancelarii

Kancelaria MBM Legal powstała pod koniec 2019 roku. Wspólnikami Kancelarii są adwokaci Jakub Bartosiak i Jacek Mikołajonek.

Dzięki połączeniu wiedzy, doświadczenia i zaangażowania świadczymy najwyższej jakości usługi.

Nasz zespół tworzą adwokaci oraz aplikanci adwokaccy. Wszyscy jesteśmy specjalistami w zakresie kompleksowego doradztwa prawnego świadczonego na rzecz osób fizycznych i prawnych. Oferujemy pełen zakres usług. Z sukcesami reprezentujemy klientów w postępowaniach cywilnych, administracyjnych i karnych.

Obsługujemy także podmioty gospodarcze różnych branż w pełnym zakresie – od negocjacji i tworzenia dokumentacji wewnętrznej, przez tworzenie umów i czuwanie nad ich prawidłowym wykonaniem, aż po dochodzenie ewentualnych roszczeń i prowadzenie działań windykacyjnych. Reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowych, w tym prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego, Urząd Patentowy, PINB czy Państwową Inspekcję Pracy.

Wszyscy adwokaci posiadają uprawnienia do występowania w sprawach cywilnych, administracyjnych (skarbowych oraz w postępowaniach przed UOKIK, KNF, GIODO) i karnych (w tym karno-skarbowych). Uprawnienia obejmują występowanie przed sądami i organami wszystkich instancji, włącznie z Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Kancelaria jest ubezpieczona w zakresie odpowiedzialności cywilnej do kwoty 2 000 000 euro.

Angażujemy się również w działalność społeczną o charakterze non profit. Reprezentujemy pro bono klientów indywidualnych. Wspieramy także działalność Fundacji Szkoła z Klasą i Fundacji im. Jana Kochanowskiego. Od 2019 roku bierzemy udział w Świątecznej Paczce.

Zobacz nasz zespół