Skuteczna skarga na przewlekłość

7 lipca, 2021

Czasami, przy bezczynności sądu, jesteśmy zmuszeni wytoczyć najcięższe działa.

1.07.2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyniku naszej skargi na przewlekłość postępowania stwierdził wystąpienie przewlekłości, zasądził na rzecz klientów po 2000 zł oraz zalecił rozpoznającemu sprawę Sądowi Okręgowemu doręczyć pozew w terminie miesiąca, a w ciągu 2 tygodni od otrzymania odpowiedzi na pozew wyznaczyć termin rozprawy lub posiedzenia niejawnego.

Sukces cieszy, ale mamy nadzieję, że takie działania będą wyjątkowe.

Sprawę prowadziła adwokat Milena Mocarska.