Zawieszenie rat kredytu

9 lipca, 2021

Uzyskaliśmy dla klientów kolejne zabezpieczenie w sprawie frankowej.

6.07.2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXVIII Wydział, tzw. „frankowy”) wydał postanowienie, którym wstrzymał obowiązek spłaty przez kredytobiorców rat kredytu na czas trwania procesu.

Postanowienie jest zgodne z kształtującą się praktyką tego wydziału.

Zawieszenie spłaty rat pozwala spokojniej oczekiwać na zakończenie, wciąż długotrwałych, procesów.

Sprawę prowadziła mec. Anna Wojdyna.